2008. november 21., péntek

# Alap user kezelés


Felhasználók

Új felhasználó létrehozása:
useradd -m USERNEV
Vagy [én adom meg a home mappáját] pl.:
useradd -m USERNEV -d "/home/samba/USERNEV"
Kérdezgetős:
adduser USERNEV
Alapból a "/etc/skel/"-ből bemásolódik egy pár file a user frissen létrehozott könyvtárába.
Felhasználó letiltása:
passwd USERNEV -l
Felhasználó engedélyezése:
passwd USERNEV -u
Kötelezni a felhasználót, hogy változtassa meg a következő bejelentkezés alkalmával a jelszavát, de másra, mint ami eddig volt:
passwd USERNEV -e
Jelszó lejárati-idő megadása:
chage USERNEV
Vagy pl.:
usermod -e YYYY-MM-DD USERNEV
Infók, hogy mikor jár le a user jelszava:
chage -l USERNEV
Jelszavakra vonatkozó alapbeállításokat itt szerkeszthetsz:
vim /etc/login.defs
Felhasználó törlése ["-r" kapcsoló a user home mappáját is törli]:
userdel USERNEV
Jelszó megváltoztatása:
passwd USERNEV
Felhasználók kiíratása, UID-vel:
awk 'BEGIN {FS=":"} {print $1" "$3}' /etc/passwd
Vagy pl.:
sed -e 's/^\(.*\):x:\(.*\):.*:.*:.*:.*$/\1\ \2\ /' /etc/passwd
Mikor jelentkezett be legutoljára a felhasználó?
last USERNEV
Milyen csoportokhoz tartozik az adott felhasználó?
groups USERNEV
Vagy [kicsit részletesebben] pl.:
id USERNEV
Felhasználó login shell-jének az átírása:
chsh -s /bin/bash USERNEV
Vagy például átírod a /etc/passwd filében:
vim /etc/passwd
Kinek a nevében vagyok bejelentkezve épp?
whoami
Mi az adott user home mappája?
awk "NR==$(awk 'BEGIN {FS=":"} {print $3}' /etc/passwd | awk "/$(id -u USERNEV)/ {print NR}")" /etc/passwd | awk 'BEGIN {FS=":"} {print $6}'

Csoportok

Csoport létrehozása:
groupadd CSOPORTNEV
Csoport nevének a módosítása:
groupmod -n UJCSOPORTNEV REGICSOPORTNEV
Csoportok kiíratása:
awk '{FS=":"} {print $1}' /etc/group
Csoport törlése:
groupdel CSOPORTNEV
Az adott csoportban levő felhasználók kiíratása:
awk 'BEGIN {FS=":"} /CSOPORTNEV/ {print $4}' /etc/group
Vagy így pl.:
grep "CSOPORTNEV" /etc/group | awk 'BEGIN {FS=":"} {print $4}' | sed "s/,/\n/g"
Felhasználó hozzáadása csoporthoz:
adduser USERNEV CSOPORTNEV
Vagy:
usermod -a -G CSOPORTNEV USERNEV
Felhasználó hozzáadása csoporthoz [csak abban legyen benne, ami felsorolásra kerül]:
usermod -G CSOPORTNEV USERNEV
Felhasználó kivétele egy csoportból:
usermod -G $(id -Gn USERNEV | sed "s/CSOPORTNEV//g" | sed "s/ /,/g" | sed "s/,,/,/g" | sed "s/,$//g") USERNEV
ui.: /etc/shadow
ui2.: /etc/passwd
ui3.: Howto: Linux Add User To Group
ui4.: Linux turn OFF password expiration / aging
ui5.: Linux set default password expiry for all new users
ui6.: Továbbá:
apt-get install acct sac
Utána:
man ac
man sac
ui7.: Fájlrendszeri ACL-ekről
ui8.: HowTo Disable a User Account in Linux
ui9.: Add,Modify and Delete Users and Groups in Ubuntu (Using GUI)

2008. november 14., péntek

# Cron


Ütemező Linux alatt: Cron Sandbox, Wikipedia link.
+---------------- minute (0 - 59)
| +------------- hour (0 - 23)
| | +---------- day of month (1 - 31)
| | | +------- month (1 - 12)
| | | | +---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 OR 7)
| | | | |
* * * * * user parancs; parancs; stb;

Pár példa:

Percenként:
* * * * *
10 percenként:
*/10 * * * *
Minden óra 20. percében:
20 * * * *
Óránként:
0 * * * *
Reggel 09:00h-tól 17:30h-ig félóránként:
*/30 09-17 * * *
Reggel 09:00h-tól 17:15h-ig, kétóránként:
15 09-17/2 * * *
Minden Pénteken 18:00h-kor:
0 18 * * 5
Minden hónap 10.-én, és 25.-én, este 18:00h-kor:
0 18 15,25 * *
Óránként, minden 30. percben, de reggel 08:00h és 16:00h közt ne!
30 15-23,0-7 * * *
Óránként, minden 30. percben, reggel 08:00h és 12:00h közt, kedd kivételével a hétköznapokon:
30 8-11 * * 1,3,4,5